Případová studie

Z konzultantů partnerem inovativní, alternativní investiční platformy

V rámci našeho outsourcingu marketingu s firmou občas srosteme tak, že nezasvěcení ani nevědí, že nejsme kmenoví zaměstnanci našeho klienta. A podobně je tomu u Crowdberry. Pro tuto platformu ale nejsme „jen“ marketingovým oddělením; jsme obchodními partnery, podílíme se na rozhodování o projektech, děláme podporu Crowdberry i žadatelům o investice a tak trochu fušujeme i do práce s daty.

Marketingová podpora firem i samotné platformy

Když jsme s Crowdberry začali v roce 2017 spolupracovat, marketing firma prakticky neřešila, neměla definované, co ji odlišuje od konkurence, nevěděla, jak externě komunikovat, ani to, jaké marketingové specialisty potřebuje. A tak jsme začali budovat marketingovou strategii a marketingové oddělení od píky.

Čekaly nás tři důležité oblasti:

Nastavení externí komunikace Crowdberry

včetně detailního pochopení cílové skupiny, USPs, identifikace hodnot firmy, jazyka, kterým firma mluví, cílů marketingu, vyhodnocování úspěšnosti, PR atd.

Nastavení marketingové automatizace

při kontaktu s investory a nastavení práce s daty

Marketingová podpora projektů usilujících o investici

Budování důvěryhodnosti značky

Long story short, cokoli se děje kolem komunikace a brandu Crowdberry, máme na svědomí my, dnes už s interním marketingovým týmem, který jsme postavili a vedeme.

Po analýze potřeb a cílových skupin jsme nastavili celou marketingovou strategii, jak a kde chceme mluvit s investory i firmami (tedy tonalitu a marketingové kanály), co je pro ně důležité (jaké informace a jak jim sdělit), jaký je proces výběru jejich investice (zákaznická cesta a s tím komunikace v každém kroku na platformě).

Tohle všechno jsme mohli nastavit jen díky tomu, že jsme kompletně porozuměli byznys procesům a potřebám cílových skupin. Takhle velká změna byla zapotřebí pro to, aby Crowdberry cílilo na ty správné investory a lákalo ty pravé firmy a projekty, které nabídne k financování.


“Prémiová investiční platforma musí působit profesionálně, důvěryhodně a musí s oběma svými zákaznickými skupinami pracovat tak, jak to zákazníci očekávají.”


Nastavení marketingové automatizace a práce s daty

Tak jako každá firma mělo i Crowdberry svá data po tabulkách a na víc místech. Bylo ale jasné, že s rostoucím počtem investic i investorů bude data stále těžší udržovat manuálně. Vrhli jsme se proto do oblasti práce s daty a do výběrového řízení na poskytovatele CRM.

To všechno s jediným cílem: špičkový zákaznický servis. Odřídili jsme implementaci nového CRM a nastavili automatizaci vyplňování smluv, rozesílky e-mailů na základě akce investora na webu, staráme se o chat na webové platformě a podobně.

Marketingová podpora firem usilujících o investici

V Crowdberry máme výjimečnou pozici také tím, že můžeme zasáhnout do rozhodnutí o přijetí projektu/firmy do platformy. V první fázi zjišťujeme, jestli je daný projekt vůbec marketovatelný, tedy zda ho dokážeme adekvátně promovat a srozumitelně předat všechny potřebné informace potenciálním investorům.

V druhé fázi pracujeme přímo s týmem žadatele o investici a pomáháme mu s prezentací investičního kola, produktu/služby, pořádáme webináře. Pro představu – od března do prosince 2020 jsme jich zorganizovali přes 70. Kruh se uzavírá, když komunikujeme novou investiční příležitost investorům a následně informujeme o úspěšné investici veřejnost.

„SenseZOOM je integrální součástí růstu Crowdberry a má velký podíl na tom, jak nás vnímá odborná veřejnost. Jak rostly naše marketingové aktivity, rostl i tým. Nemuseli jsme se ale starat o to, kdo v něm bude, jaké role potřebujeme, řešit nábor… Všechno zastřešil senseZOOM. Postupně jsme tak využili služeb art directora, odborníků na web, copywriterů, grafika nebo PR specialistů, kteří jsou nejen profíci, ale skvěle k nám zapadli i lidsky.

Když bylo třeba tým zmenšit, senseZOOM se opět flexibilně přizpůsobil. A naopak když jsme dospěli do fáze, kdy potřebujeme vlastní in-house tým, pomohl nám senseZOOM s výběrem lidí a dál nastavuje strategii a řídí náš tým.”

Peter Bečár, partner v Crowdberry

Přínosy spolupráce Crowdberry a senseZOOM

Díky naší spolupráci je Crowdberry dobře známá v business komunitě na Slovensku a také v ČR si získává svou image. Vzrostl zájem novinářů, kteří za Crowdberry chodí jako za inovativní firmou, která mění svět osobních financí, a těší nás i růst financovaných projektů. V rámci marketingu se nám podařilo:

  • vytvořit marketingovou a komunikační strategii
  • nastavit proces zákaznické péče o investory
  • sjednotit práci s daty o investorech, marketingová automatizace
  • připravit firmy pro prezentaci před investory
  • open rate pravidelných newsletterů > 40 %, proklikovost (CTR) > 10 %
  • organizace neotřelých eventů pro potenciální investory, které si získaly i pozornost médií
  • tvorba obsahu ve třech jazycích
  • podpora důvěryhodnosti značky u institucionálních investorů, především na Slovensku
  • vývoj online platformy, na které se to vše odehrává
  • tvorba obsahové, komunikační a digitální strategie

Nekončíme, naopak. Máme před sebou velké věci

Na přelomu roku 2020/2021 nás čeká spuštění nové investiční online platformy, čekají nás i organizační změny. U tohoto klienta se nám totiž podařilo skloubit služby outsourcingu a inkubátoru. V ČR tak přímo do Crowdberry na marketing naskočil nový specialista přímo do Crowdberry, kterému přenecháme část našich aktivit, na Slovensku už svého marketingového manažera klient má. V obou zemích jsme řídili výběrové řízení. I nadále ale zůstáváme, řídíme tým na straně klienta, strategii a některé marketingové aktivity.

Společná cesta senseZOOM a Crowdberry tedy nekončí. Pokud ji chcete sledovat dál, mrkněte, jak se nám daří měnit web i obsah na něm, spravovat sociální sítě a vůbec celá komunikace. Potěší nás, když nám dáte vědět vaši zpětnou vazbu.