Pro Mailkit jsme dělali audit marketingu a PR

Komunikace e-mailingové platformy Mailkit dlouho cílila hlavně na IT specialisty. Nově se ale chtěla obracet také k marketérům. Její zástupci si s námi v říjnu 2021 domluvili schůzku, kde nám představili své nápady a plány. Naše mise byla jasná – přetavit technická a pro mnohé marketéry nesrozumitelná a neucelená sdělení do „lidštiny“. To nám ale nestačilo. Také jsme se rozhodli, že více provážeme její marketingové aktivity.

Cesta k akčnímu plánu

Pro Mailkit jsme sestavili marketingovou strategii na základě odpovědí na sérii otázek a informací z individuálních schůzek se zástupci brandu. Během nich jsme řešili jak detailní představení a historii firmy nebo vizi majitele, tak finanční výsledky, obchodní procesy, zákazníky, konkurenci a stávající marketingové aktivity

Pokračovali jsme sestavením návrhu marketingové strategie doplněným o informace od zákazníků, kteří nám prozradili, jaké výhody jim Mailkit přináší, které služby jsou pro ně důležité a v čem je konkurence napřed. S klientem jsme přidali údaje z obchodních procesů a CRM systém nastavili tak, aby měřil nákupní fáze. Konečně jsme v rukou měli nový business funnel a akční plán na následující období.

PR, web i blog

Během auditu marketingu nás klient požádal také o audit PR aktivit. Mailkit v dané době pořád spolupracoval s PR agenturou. Při zpracování a hodnocení její efektivity jsme museli být velmi opatrní.Vycházeli jsme pouze z reportů, monitoringů, tiskových zpráv a informací, které jsme našli přes vyhledávače nebo v archivech. Data jsme porovnali s očekáváním klienta, KPIs a objednanými službami.

Data mluvila jasně. Potenciál a možnosti klienta nebyly v PR dostatečně využívány. Proto jsme mu doporučili námi ověřenou agenturu. Ta funguje přesně tak, jak si klient od začátku představoval. Má díky ní více výstupů v relevantních médiích. Celkově se nám ucelení a přizpůsobení komunikace pro stanovenou cílovou skupinu, které zahrnovalo také změnu tónu komunikace, povedlo. Aktuálně pro klienta děláme grafiku, obsah na blog i sociální sítě a máme na svědomí nový web.

Audit marketingu a PR Mailkitu v číslech

84h

práce našeho týmu

12h

rozhovorů

1

marketingová strategie

1

nová dlouhodobá spolupráce