ANALÝZA & STRATEGIE

ANALÝZA

Analýza je pro nás extrémně důležitým prvním krokem při dlouhodobé spolupráci s každým klientem. Díky ní pochopíme, co děláte, jak to děláte, co byste jako firma chtěli dokázat, změnit, co považujete za své silné či slabé stránky. Díky ní vám navrhneme dlouhodobou, nejen marketingovou strategii. Společně si odsouhlasíme priority a časový harmonogram. 

Během analýzy mluvíme s vedením firmy, všemi klíčovými zaměstnanci, ale i s ostatními členy vašich týmů. Snažíme se zjistit jejich pohledy na firmu, na cíle, hodnoty, fungování marketingu, jejich motivace, problémy a nasloucháme návrhům řešení. Snažíme se zjistit, jak fungují obchodní procesy a schůzky (jak jsou obchodníci připraveni, jaké mají materiály a nástroje), HR porady a procesy, porady vedení, právní procesy. Zajímá nás, jak funguje váš marketing a jeho propojení s obchodem a strategií firmy nebo jak fungují marketingoví dodavatelé (PR agentura, grafika, CRM systém, web, ...).

POTVRZOVACÍ SCHŮZKA

Po vyhodnocení první fáze analýzy shrneme, kde váš tým cítí potenciál, definujeme oblasti, na které by se chtěl soustředit, a představíme, jaká vidí řešení. Potvrdíme si společně klíčové body.

PRVNÍ NÁVRHY

Na této schůzce tým senseZOOM shrne problémy a příležitosti, navrhne řešení, projekty a aktivity, které jsou kombinací návrhů vašeho týmu a týmu senseZOOM. Společně určíme priority a časování projektů, domluvíme se, jaké projekty chcete řešit sami a jaké svěříte nám, případně vám pomůžeme najít správného partnera.

STÍNOVÁNÍ

Náš tým s vašimi lidmi stráví 2-5 dní, kdy sledujeme všechny schůzky, procesy, povídáme si s vašimi týmy na základě výstupů ze schůzky s prvními návrhy.

NÁVRH STRATEGIE A NASTAVENÍ MARKETINGU

Po shadowingu navrhneme marketingovou strategii vaší firmy, nastavíme procesy, jednotlivé projekty, jejich priority, odpovědné manažery a termíny. Navrhneme proces integrace marketingu do všech aktivit a úrovní vaší firmy. Navrhneme nastavení marketingového týmu a pomůžeme vám jej postavit či jej postavíme uvnitř senseZOOM týmu.

KONZULTACE A VYHODNOCENÍ