Kdo adoptoval senseZOOM? Přeci Crowdberry!

Náš „otec zakladatel“ Hynek Bartík je zároveň součástí vedení investiční platformy Crowdberry, která se v roce 2020 stala naší mateřskou společností. Proč bylo spojení těchto firem správný krok kupředu? Jaká úskalí sebou fúze přinesla? Kam by se měl vztah obou firem dál rozvíjet? To vše vám Hynek už za chvilku prozradí.

Kdy jsi začal mít pocit, že by bylo fajn senseZOOM a Crowdberry více provázat?

Nedovolím si říct, kdy přesně ten moment nastal. senseZOOM se díky full-service marketingu, pomoci s nastavováním investičního procesu a koordinaci developmentu interního systému pro Crowdberry postupně stával jeho nedílnou součástí. Takže integrace firmy probíhala plynule. No a v roce 2020 jsme přikročili k právním krokům, které začlenění senseZOOM do ekosystému Crowdberry formálně potvrdily. Vznikla tak marketingová firma, která pro Crowdberry funguje interně a je flexibilní v tom, že má zároveň externí klienty.

Jaké výhody to oběma firmám přineslo?

Crowdberry by bez senseZOOM nikdy nebylo na takové úrovni jako teď a naopak, protože obě společnosti fungují synergicky. Platforma má v senseZOOM nastavené rodinné ceny. Markeťáci zase mohou zkušenosti získané v Crowdberry aplikovat na ostatní klienty a problematika, kterou řeší u nich, jim pomáhá dál posouvat marketing Crowdberry.

Musel jsi před a během fúze řešit nějaké nesnáze?

Trochu jsme se u senseZOOM přepočítali s ceníkem pro Crowdberry. Čím víc aktivit platforma vyžadovala, tím víc peněz marketingovému týmu utíkalo. Finančně se tak růst senseZOOM trochu zpomalil. Myslím, že to bylo v roce 2019, kdy jsem si uvědomil, že marketingový tým musí mít více klientů než jen tři, kdy tím největším bylo právě Crowdberry. Bylo tedy na mně, abych hledal nové klienty, motivoval, rozvíjel a rozšiřoval tým, který nyní dokáže zařídit jakoukoliv marketingovou službu.

Investoři a kreativci jsou přeci jen trochu odlišné typy lidí. Jak spolu oba týmy vycházejí?

Je pravda, že jsou ty týmy hodně odlišné. Lidé z finančního sektoru marketing vnímají úplně jinak než kreativci, ale z toho, co vidím, tak je jejich vzájemný vztah úplně zdravý. To, že každý občas vidí věci jinak se běžně stává i vrámci jednoho týmu.

Kam by měl podle tebe jejich vztah dál směřovat?

Moje vize je taková, že firmy z portfolia Crowdberry budou senseZOOM vnímat jako službu, kterou jinde nenajdou i po skončení kampaní a senseZOOM jim bude dále pomáhat v jejich běžném byznysu. Dostane se jim tak služeb od marketingových specialistů, kteří díky dlouhodobé spolupráci s Crowdberry podobné společnosti už znají a vědí, jaké otázky nejčastěji řeší. Na začátku senseZOOM něco takového ještě nebylo možné. V týmu tehdy nebyl dostatek odborníků, na to, aby marketing kompletně zastřešil. Také si stále častěji všímám, že markeťákům nové externí klienty přivádějí členové investičního týmu nebo samotní investoři. Jakmile se to stane pravidlem a lidé si senseZOOM spojí s kvalitními službami, tak věřím, že díky word-of-mouth si firmy budou náš marketingový tým cíleně hledat. Hádám, že do té fáze dospějeme za dva až tři roky.

Vy na word-of-mouth čekat nemusíte. Naše Plug & Play marketingové hřiště je vám k dispozici. Stačí se ozvat.