CO VIDÍME

Malé a středně velké firmy (ale i například lokální zastoupení velkých firem) berou marketing jako náklad, v lepším případě jako podporu prodeje. Marketingu často nevěnují dostačenou pozornost. Malé firmy nemají dostatek prostředků na kvalitní marketingové týmy, i když na marketing vynakládají často vysoké částky - i sleva, která nemusela přijít, je náklad - případně nepovažují marketing za podstatný.

Servisní agentury se hodně specializují - vše je fragmentované - marketingové poradenství, korporátní identita, grafika, brand, online marketing, PR, reklama, eventy, video, mailing, ... Málo agentur a firem přistupuje k marketingu z pohledu komplexní strategie firmy.

Jak má firma brát marketing jako esenciální začátek veškerých diskuzí, když vždy dostane jen od všeho trochu?

Agentury často nepracují s klienty komplexně a s kontinuitou - nepracují s jejich CRM, neměří dopad na obchod, nevedou týmy klienta z pozice experta ... Často je na marketérovi firmy, aby rozuměl od všeho trochu, znal na každý střípek nejlepšího dodavatele, našel si je a sám je řídil. Navíc agentury se často vezou - za fee udělají "údržbu", vykáží hodiny a fakturují. Nedokazují svůj přínos a dopad svých nápadů, netáhnou zákazníka, on v lepším případě táhne je.