Audit marketingu a PR mailingové platformy Mailkit

Zástupci české e-mailingové platformy Mailkit si přáli změnit směr, kterým se marketing společnosti ubíral. V říjnu 2021 si s námi domluvili schůzku a představili nám svůj pohled na aktuální situaci a své plány do budoucnosti. Ze schůzky vyplynulo, že komunikace Mailkitu byla v minulosti příliš technická, nesrozumitelná, neucelená a zaměřovala se především na IT specialisty. Dále jsme zjistili, že ve firmě chyběla provázanost jednotlivých aktivit, a tak jsme se rozhodli zrealizovat audit marketingu.

Jak jsme si s tím poradili

Hned na začátku auditu jsme si všimli, že dosavadní komunikace platformy Mailkit byla nekonzistentní a s ohledem na novou cílovou skupinu pojatá příliš technicky. Klientovi jsme předem zaslali sérii otázek k okruhům marketingové strategie a ke každému z nich jsme si domluvili individuální focused meeting. Během schůzek jsme řešili detailní představení a historii firmy, vizi majitele, finanční výsledky, obchodní procesy, zákazníky, konkurenci i aktuální marketingové aktivity. Z podkladů, které jsme během rozhovorů nashromáždili, jsme sestavili návrh marketingové strategie doplněný o postřehy z našeho interního průzkumu. Zákazníci nám během rozhovorů poskytli cenné informace o výhodách, které jim platforma přináší, jaké služby v mailingu jsou pro ně důležité a v čem je podle nich konkurence oproti Mailkitu napřed. Spolu s klientem jsme následně přidali data týkající se jednotlivých částí obchodního procesu. CRM systém nastavili tak, aby s ním bylo možné měřit nákupní fáze zákazníků. Výsledkem byl nový business funnel a akční plán na následující období.

Během procesu nastavování nové marketingové strategie klient rozšířil poptávku o audit stávajícího PR. Cílem tohoto auditu bylo přinést objektivní posouzení aktuálního stavu PR Mailkitu a nastavení efektivnějšího řešení jeho publicity.

K realizaci PR auditu jsme museli přistupovat velmi citlivě, protože v dané době klient stále spolupracoval s jinou PR agenturou. Z toho důvodu jsme vycházeli především z reportů, monitoringů a tiskových zpráv dodaných klientem a doplněných o volně přístupné sekundární zdroje v podobě vyhledávačů a archivů. Získané informace jsme porovnali sočekáváním, KPIs a objednanými službami klienta. Stav PR Mailkitu jsme vyhodnotili jako „syndrom spící spolupráce“, při kterém nedocházelo k plnému využití potenciálu a možností, které se ve vztazích s veřejností u klienta nabízely.

Klient obdržel návrh východisek, nástrojů a postupů, jak tuto skutečnost změnit v souladu se svými očekáváními. 

Čeho jsme dosáhli

Aktuálně s klientem ladíme marketingovou strategii a PR aktivity podle námi doporučených kroků v rámci marketingového plánu, které povedou k ucelení komunikace a jejímu přizpůsobení pro stanovenou cílovou skupinu. Dále Mailkitu pomáháme s výběrem okruhů v rámci contentu, s kampaněmi na sociálních sítích a s úpravou webu.

V komunikaci se budeme nově orientovat na přímé zadavatele, středně velké e-shopy a marketingové agentury. S klientem jsme se také dohodli na tom, že budeme více komunikovat specifické služby, kterými se od své konkurence odlišuje. Ve spolupráci nadále úspěšně pokračujeme. 

Marketingový a PR audit Mailkitu v číslech

84h

práce našeho týmu

12h

rozhovorů

1

marketingová strategie

1

nová dlouhodobá spolupráce