ARQUID

PROČ?

Přes patnáct let fungující španělské architektonické studio, které v roce 2018 stalo součástí mezinárodní společnosti Group IPS, která je také naším klientem a poskytuje nejdůležitějším hráčům služby v oblasti projektového managementu výstavby průmyslových podniků ... komunikačně naladit architektonický butik a architekturu v průmyslových odvětvích je  pro nás skvělá výzva.

KDO?

Španělské architektonické studio, které od svého počátku svým klientům přináší jedinečnou kombinaci architektonického designu a projekt managerských přístupů. Díky tomu nejde jen o architekty, kteří skončí nákresem konceptu nebo samotných architektonickým návrhem. Během výstavby se architekti Arquidu mění na projektové manažery, kteří klienta provedou celým procesem od plánování, studie a návrhu, přes povolovací procesy, výběr dodavatelů až po kontrolu celé realizace.

K unikátní kombinaci designu a projektového řízení začal v posledních letech Arquid přinášet architekturu i do industriálních segmentů, kde by takové přístupy čekal málokdo - továrny, které nejsou ošklivé, vytváří příjemné pracovní prostředí, zapadají do okolí nebo dokonce neškodí životnímu prostředí jsou budoucností industriální výstavby

CO?

Pro Arquid jsme na konci roku 2018 spustili kompletní marketingovou exekutivu, postavenou na téměř půl roční strategické konzultaci. Hlavním cílem naší práce s týmem Arquid je nastavit perfektní externí komunikaci, která bude korespondovat s kvalitou jejich umění a zároveň správně nastaví komunikaci mezi klienty architektonického butiku a technicky náročné průmyslové zákazníky Group IPS.